Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rettsliggjøring, Maktutredningen og Skjeies dissens

Olav Elgvin skriver betimelig om et omdiskutert funn i Maktutredningen fra 2003 (Klassekampen, 4. mars). Forskerne i rapporten fremstilte rettsliggjøring av politikken som en trussel mot demokratiet. Når makt forskyves fra parlament til rettssalen, blir demokratiet mindre effektivt, ifølge dem.