Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fra rapport til praksis

I fjor ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å peke ut retningen til fremtidens dommerfullmektigordning. Rapporten foreslår flere tiltak som vil styrke forsvarligheten av ordningen, og det foreslås strengere regler for hvilke saker dommerfullmektigene kan behandle. Dette innebærer at dommerfullmektigene må ha minst ett års erfaring før de behandler saker om mishandling i nære relasjoner og barnesaker. For barnesakene kreves det i tillegg at dommerfullmektigen er særlig egnet, typisk som følge av relevant arbeidserfaring.