Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skam deg, Skoghaug

Til nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug: Jeg opplever det som forstemmende og svært illevarslende for skolens framtid at du som LO-stemmeberettiget utgjorde en del av flertallet i Rikslønnsnemndas kjennelse i 2023. Dette innebærer ikke bare at du bevisst har dolket Skolenes Landsforbund i ryggen. Du har også stilt deg skulder ved skulder med KS, noe i alle fall Rudolf Nilsen i sin tid ville ha kalt et klasse­svik. I tillegg har du sørget for å få det aller meste av den norske lærerstanden på nakken og bidratt til en så giftig forhandlingsatmosfære til årets mellomoppgjør at det er lite trolig at det ender med enighet mellom arbeidsgiver KS og lærerorganisasjonene som representer lønnstaperne de siste årene. Jeg vil sterkt råde deg til å klikke deg inn på kommentarfeltene til Facebook-sidene til både Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. Les og ta innover deg de særdeles krasse innleggene der fra et stort drøss av lærere både mot LOs stemmegivning i Rikslønnsnemnda, KS’ rolle som arbeidsgiver og vår voldgiftsivrige regjering. Enda viktigere: Skulle det kommende oppgjøret utvikle seg til ny streik som blåses av med tvungen voldgift, vil du fort forstå av kommentarene at det nå er svært mange lærere som ikke akter å bry seg om den såkalte fredsplikten. Norsk skole kan komme til stå foran en handlingslammelse uten sidestykke. Det er noe du, sammen med KS og regjeringa, vil måtte ta på din kappe.