Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvorfor tviholder regjeringen på at strømmen skal være en vare på børsen?

Strøm­politikk à la Støre

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Onsdag 1. februar kom den forventede og forsinkete rapporten fra den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen, etter at statsminister Støre i Dagbladet den 31. januar hadde avslørt sine tanker. Målet for strømpolitikken er å produsere mest mulig, raskest mulig, til lavere kostnader. Realismen er tvilsom; det savnes en analyse av kostnader og gevinster ved høye ambisjoner. Rapporten er blitt betegnet som et bestillingsverk, et makkverk, uten helhetssyn eller analyse.