Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skeivt materiale

I 2019 tok Nasjonalbiblioteket sammen med Skeivt Arkiv og Nasjonalmuseet initiativ til et Skeivt Kulturår 2022. Grunnlaget for arbeidet har vært en grundig gjennomgang av samlingen og vår forvaltning og formidling av den. I dette arbeidet har vi hatt et veldig godt samarbeid med Skeivt Arkiv. I Klassekampen 20. januar stiller Christer Dynna gode spørsmål om arkivinstitusjonenes historiske håndtering av skeivt privatarkivmateriale, og etterlyser en uttalelse fra Nasjonalbiblioteket.