Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dit vi skal!

«Hvor skal vi?» spør Tom Egil Hverven i Bokmagasinet i Klassekampen 21. januar. Utgangspunktet er den pågående strømdebatten. Hverven mener at jeg ikke i tilstrekkelig grad forholder meg til virkeligheten, som han mener preges av at verden slik vi kjenner den, i stadig høyere hastighet avsluttes. Hvordan kan vi love stadig økt forbruk, også av strøm, når vi ikke klarer å nå internasjonale avtaler om å redusere klimagassutslipp og bevare natur?