Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En pris for grasrota?

Bakteppet for årets fredsprisutdeling er en forferdelig, folkerettstridig krig og grove brudd på menneskerettighetene. Priskomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, ble under pressekonferansen møtt med ukrainsk misnøye for at prisen var blitt delt med en russer og en hviterusser. Svaret var at komiteen ville sende et budskap: «Noen ganger må en innsats for fred også ligge hos sivilsamfunnet og ikke hos stater aleine.» (Klassekampen 10. desember)