Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sosiale tjenester og barnevern ut av Nav

Nav ble vedtatt i 2005 etter 19 år med forsøk med negative resultater. Nå har vi fått 17 nye år med nye negative erfaringer. Tre dører (trygd, arbeid sosial) som skulle bli til én, er blitt til låste dører, utilgjengelighet og digitalisering ifølge Helsetilsynets rapport. Mange søkere blir avvist og føler seg uverdig behandlet. Er vi i ferd med å innføre ”verdig trengende” fra forsorgstiden? Noe som det var politisk enighet å kvitte seg med da vi fikk den nye loven om sosial omsorg i 1964.