Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsvaret er for dårlig på å håndtere varslingssaker og overlater i stor grad ansvaret til lokale ledere med svak kompetanse, ifølge en fersk granskning.

Har ikke håndtert varslinger godt nok

DOM: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (foran) mottok granskningsrapporten om Forsvarets håndtering av varslingssaker fra Gunnar Holm Ringen, leder for PWCs avdeling for gransking & etterlevelse og sikkerhet. Foto: Geir Olsen, NTB

– Det mangler tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere varslingssaker. Og på toppen av dette er selve varslingsrutinene ikke tilstrekkelige. De oppleves uklare av dem som skal praktisere dem, sa leder Gunnar Holm Ringen for PWCs avdeling for gransking & etterlevelse og sikkerhet da han fredag redegjorde for hovedfunnene i rapporten.