Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvordan slipper de unna?

Mer enn en tredel av transaksjoner over landegrenser skjer mellom selskaper i samme konsern. Hva er logikken? Hvorfor leier et selskap logo av et annet selskap i et annet land, når de er i samme konsern? Hvorfor har ett selskap masse gjeld, mens et annet har enorme pengereserver, når de eies av samme morselskap?