Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Jo, naturprising vil bidra til å løse krisa

Bekymring for den landsomfattende bit-for-bit-nedbyggingen av naturen opptar langt flere enn oss i tradisjonelle naturvernkretser. Naturavgift er foreslått i en rekke offentlige utredninger de siste årene. Også vi i WWF har foreslått en naturavgift på nye utbygginger som er så store at de utløser krav om miljøkonsekvensanalyse, men vårt forslag skiller seg fra andre på vesentlige punkter.