Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen foreslår drastiske kutt med dramatiske følger for grunnforskningen i Norge. Nå må Stortinget gripe inn.

Grunnforskningen er truet

LITE GJENNOMTENKT: Vi blir i økende grad sett på som en nasjon som ikke anerkjenner verdien av grunnleggende ny kunnskap, skriver de forskerne bak denne kronikken – her ved to av dem, May-Britt Moser og Edvard Moser ved NTNU, som mottok en nobelpris i 2014 for sin banebrytende hjerneforskning. FOTO: GEIR MOGEN, NTNU INFO

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023 gir en drastisk reduksjon av støtten til den frie langsiktige og grunnleggende forskningen i Norge – den forskningen som statsråd Ola Borten Moe korrekt framhever som «et av fundamentene som framtidens kunnskapssamfunn skal bygge på» (Universitets- og høgskolerådets årskonferanse 4. oktober 2022).

Alle underskriverne er nåværende eller tidligere leder av Sentre for fremragende forskning (SFF) ved sine respektive institusjoner.