Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I over ti år har utvalgsmedlemmer i Kulturrådet kunnet bevilge støtte til hverandre. Nå tar Kulturrådet grep:

Skal gjennomgå praksis

BER OM RÅD: Sigmund Løvåsen, rådsleder i Kulturrådet, sier at direktoratet ønsker innspill fra feltet når de nå skal gjennomgå habilitetsreglene på nytt. Her rydder han skog i Svartskog i Nordre Follo i 2020.FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

Kulturrådet vedgår at habilitetspraksisen deres ikke er uproblematisk. Nå vil de vurdere habilitetsreglene på nytt.

Bør medlemmer i Kulturrådets faglige utvalg få lov til å søke tilskudd fra utvalgene de selv sitter i? Og skal de i så fall bli funnet inhabile til hele søknadsrunden?