Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ein styrtrik arving i Austerrike jobbar for at ho skal skatte meir.

Skatt dei rike

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Nyleg fortalde media i Austerrike og Tyskland om ein styrtrik arving, den 30 år gamle Marlene Engelhorn, busett i Wien. Ho stammar frå grunnleggaren av storkonsernet BASF, som seinare vart del av Boehringer-Mannheim-gruppa. I 1997 selde bestefaren hennar sine aksjar for 120 milliardar kroner etter dagens dollarkurs. No er Marlene einearving av denne formuen som ho insisterer på å betale 90 prosent arveavgift for.

Økonomane Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Ole Kvadsheim skriv onsdagar i Klassekampen.