Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skatteflukt

  • «I alle andre land ser de på de som skaper arbeidsplasser som superhelter. Røkke var også en superhelt i Norge fram til mandag. Jeg skjønner Røkke som ikke vil betale 500 millioner kroner i året i skatt», sa investor Jan Petter Sissener til Dagens Næringsliv på lørdag. Han mener formuesskatten tar livet av Norge, at rike her til lands blir sett på som en pariakaste, og har stor forståelse for at Kjell Inge Røkke nå flytter til Lugano i Sveits. Sissener er ikke aleine i sine mørke beskrivelser av formuesskatten. Eiendomsmilliardær Torstein Tvenge mener det er helt forferdelig å bo i Norge nå, mens Civita-leder Kristin Clemet spår at flere vil følge i Røkkes fotspor til utlandet.
  • I 2019 ba Solberg-regjeringen om en utredning for å finne ut hvordan formuesskatten egentlig slår ut. Undersøkelsen skulle se spesielt på små og mellomstore bedrifter, med mål om å bidra til en faglig fundert debatt om et betent tema. Året etter lanserte økonomer fra Frischsenteret og senter for skatte- og adferdsforskning ved NMBU rapporten «Does the Wealth Tax Kill Jobs?» Rapporten er skuffende lektyre for dem som mener at formuesskatten kveler norsk næringsliv. Forskerne fant ingen tegn til at formuesskatten i gjennomsnitt rammer investeringer og sysselsetting i bedriftene. Tvert om – forskerne slår fast at skatten bidrar til økt sysselsetting fordi eiere har et insentiv til å investere i eiendeler som reduserer den skattbare formuen. Det beste eksempelet på slike investeringer er gjennom nye ansettelser. Et annet funn er at skatten reduserer størrelsen på eiernes utbytte og lønn. Formuesskatten slår kanskje uheldig ut for eierne, men er i sum positiv for verdiskapingen og samfunnet som helhet.
  • I går varslet regjeringen i en pressemelding at utgiftene i årets statsbudsjett øker, blant annet på grunn av strømstøtta. I pressemeldingen skriver Finansdepartementet at den høye prisveksten ikke kan dekkes inn med økt oljepengebruk, og at de økte utgiftene derfor må hentes «på andre måter». Det gjenstår å se om regjeringen er villig til å legge seg ut med landets milliardærer for å dekke utgiftene.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production