Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vår tids sprikende protestbevegelser har ett avgjørende fellestrekk: arbeidskamp, mener Nancy Fraser.

Felles kamp

TEORIEN FØRST: Filosofen Nancy Fraser har lansert viktige tanker om en «kontrahegemonisk blokk» – selv om den praktiske iverksettingen av ideen foreløpig virker uklar, skriver Johan A. Trovik. Her Fraser i Oslo i 2017. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Fra finanskrise til gjeldskrise til inflasjon, fra flyktningkrise til demokratikrise, fra pandemi til energikrise og krig: I 15 år har verden har haltet seg fra én krise til den neste. Og nå er klimaet i gang med å bryte sammen.