Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Næringslivet tar høyesterettsdommen i Fosen-saken på alvor. Hva gjør norske myndigheter?

Utbygging uten samtykke

FULL KRASJ: Vi må ta høyde for muligheten for at en sameksistens mellom storskala industriutvikling og tradisjonell samisk reindrift ikke er mulig, skriver forfatterne. Her fra demonstrasjon mot godkjenning av Øyfjellet vindpark i mai 2021. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ Hanne Marie Lenth Solbø

«Den gamle reindriftstradisjonen blir ofret på det grønne skiftes alter. Vi blir systematisk usynliggjort», sier Heihka Kappfjell, reineier i Jillen Njaarke Sïjte som rammes av vindkraftutbyggingen på Øyfjellet i Vefsn kommune.