Du kan bla til neste sideBla med piltastene

EØS til havs?

En kyststat har flere grenser å forholde seg til ut mot havet. Innerst er grunnlinja mellom de ytterste skjær, dernest er territorialgrensa 12 nautiske mil ute fra grunnlinja, noe som er i tråd med FNs havrettskonvensjon. Og så, helt der ute, 200 nautiske mil fra grunnlinja, er grensa for den økonomiske sonen.