Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Strømstøtte: Mer til Mary!

TA FRA PREBEN: Med en omfordelende strømstøtteordning. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, 88KNUTLVAS@GMAIL.COM

Regjeringen har kommet med forslag om en ny strømstøtteordning til husholdningene. Forslaget er nå at 90 prosent av strømprisen (spotprisen) over 70 øre/kWh skal dekkes av staten. Dette er en endring fra den nåværende støtten på 80 prosent, og gjelder i første omgang for månedene fra september til desember dette året.