Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trass i straummangelen seier Nikolai Astrup (H) nei til å gripe inn i straummarknaden:

Trur marknaden løyser det

AVVENTANDE: Nikolai Astrup (H) og Høgre håpar på regn til hausten. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

VENTAR: Høgres Nikolai Astrup seier Noreg får trøbbel om det ikkje regnar til hausten. Men han vil verken avgrense eksporten eller innføre makspris.

Høgre håpar på regn, men avviser å gjere drastiske grep som å innføre makspris på straum.

– Ein makspris på straum vil i verste fall kunne føre til ein endå verre situasjon, med rasjonering av straum. Det kan føre til at vi ikkje har lys i husa, seier stortingsrepresentant for Høgre Nikolai Astrup, som sit i Energi- og miljøkomiteen.

Den krevjande kraftsituasjonen har skapt trøbbel for regjeringa, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har blitt kalla handlingslamma.

Heller ikkje Høgre vil innføre makspris på straum eller regulere eksporten av kraft til utlandet.

Astrup meiner at ein makspris vil setje marknadsmekanismane ut av spel, og at det kan få negative konsekvensar.

– Ein makspris vil gjere at forbruket av straum ikkje reflekterer den knappleiken som faktisk er av ressursen, og det må vi prøve å unngå, seier han.

Greier ut makspris

Regjeringa har sett i gang ei utgreiing av ulike tiltak i samband med at olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) har varsla at det i verste fall kan bli naudsynt med straumrasjonering til vinteren.

Makspris på straum er blant tiltaka som skal bli evaluert i den utgreiinga, og resultatet vil kome til hausten.

Sjølv om Astrup er sterkt kritisk til å innføre makspris på straum, tykkjer han at det er heilt greitt at regjeringa greier ut tiltaket, sidan det er oppe til debatt.

– Stortinget har også bede regjeringa om å evaluere den straumstøtteordninga som no er gjeldande, og viss situasjonen vedvarar, er det mykje som tyder på at vi bør gjere noko med den, seier han og legg til:

– Mellom anna har Høgre lenge meint at småbedrifter med høge straumutgifter må få hjelp. Så i oktober vil vi kunne vurdere om vi bør gjere noko.

Purrar på regjeringa

I går sa leiaren i forbundet Industri Energi Frode Alfheim til Frifagbevegelse at dei krev meir handling av regjeringa. Både makspris på straum og ei strengare regulering av krafteksporten til utlandet er blant tiltaka forbundet ønskjer seg.

Også Raudt, SV og Framstegspartiet har teke til orde for at regjeringa må gjere meir. Statsminister Støre har vore skeptisk til fleire av forslaga som har kome.

«Det vi kan gjere, er å byggje ut fornybar energi i eit mykje raskare tempo»

NIKOLAI ASTRUP (H)

Det er altså også Høgre og Nikolai Astrup.

– Med jamne mellomrom vil det kome ekstremt tørre år. I delar av landet var våren i år den tørraste på meir enn hundre år. Det er difor vi har rigga oss med overføringskablar til utlandet, slik at vi kan importere straum i slike tilfelle. Så har vi no hamna i den situasjonen at det tørre vêret har blitt kombinert med veldig høge gassprisar på grunn av krigen i Ukraina. Dersom vi også får ein tørr haust, så vil det bli veldig krevjande, seier Astrup.

Burde ikkje vi, med vårt kraftoverskot, ha rigga oss slik at vi ikkje treng å håpe på regn til hausten for å unngå ei krise?

– Det er klart at det er ein strek i rekninga at Europa no skal kvitte seg med russisk gass på rekordtid, og at vi difor får skyhøge gassprisar. Vi får ikkje gjort noko med at Putin held Europa som eit slags gissel. Det vi kan gjere, er å byggje ut fornybar energi i eit mykje raskare tempo enn det vi tidlegare har lagt til grunn, seier han.

Peiker på andre land

På litt lenger sikt trur Astrup at situasjonen vil gå seg til utan at det er naudsynt å kutte kablane til utlandet eller regulere prisen på straum i staden for å la marknaden bestemme.

– Storbritannia har sagt at dei skal bli ein nettoeksportør av fornybar energi innan 2030. Sverige skal byggje ut enorme mengder vindkraft framover, og Danmark har også store planar, seier han og legg til:

– Vi må nok vere førebudde på at det kan bli turbulent i ei tid framover. Men dersom det blir ein våt haust, så trur eg ikkje vi får noko problem med forsyningstryggleiken.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production