Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lov og rett

Hvordan kan staten forvente at folk respekterer lover og regler når staten selv ikke respekterer en dom i Høgsterett? Vindturbinene på Fosen er satt opp ulovlig og konsesjonen er ugyldig, sier dommen i Høgsterett. Likevel står de der og produserer dag etter dag og bryter loven kontinuerlig. Dette er ikke en rettsstat verdig. Lovene og rettssystemet skal verne borgerne mot vilkårlig maktutøvelse fra myndighetene. Eller mener staten at det ikke er så viktig siden det er samiske interesser det gjelder?