Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) meiner at dei europeiske klimamåla er fråkopla verkelegheita:

Trur EU kan miste industrien

ROLEG: Ola Borten Moe (Sp) på Klæt Cafe, ein berebjelke i lokalsamfunnet Klett, som ligg rett utanfor Trondheim. Trass i låg oppslutnad for Senterpartiet er han nøgd med innsatsen sin som statsråd så langt. Nima Taheri

HARD: Ola Borten Moe meiner at Tyskland og Storbritannia har ignorert fakta i energipolitikken sin, og at klimamåla til EU vil føre til ei avindustrialisering av heile kontinentet.

Forskings- og høgare utdanningsminister og nestleiar i Senterpartiet Ola Borten Moe bur på ein gard som driv med kyllingar og kornproduksjon. Garden ligg på Leinstrand, som berre er tolv kilometer frå sentrum av Trondheim, men likevel står fram som ei landleg lita jordbruksbygd.