Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Snikinnføring av vindkraft i fellesferien?

Den 18. mai i år lanserte EU planen «REPowerEU». Planen innebærer blant annet at vindkraftverk på land og sjø skal hastebehandles med behandlingstider ned mot ett til to år. Arbeidet med planen startet allerede i 2021, blant annet på grunn av stigende motstand mot vindkraft på land. Den blir nå presentert som et tiltak mot redusert import av naturgass fra Russland og begrunnes med krigen i Ukraina.