Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Utnytting av kvinner

Sylfest Lomheim, norskprofessor og fast skribent i Klassekampen, har i laurdagsavisa eit kunnskapslaust forsvar for kjøp av kvinnekropp, også kjent som surrogati. Han vil omdøypa dette til «bere-mor», ein eufemisme han også før har omtalt i spalta si. Lomheim framstiller surrogatiindustrien i Ukraina som framifrå, statlege føretak.