Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bjørnar Moxnes (R) og Kirsti Bergstø (SV) ber regjeringen rydde opp i arbeidsforholdene for Bring-budene:

– Må bruke eiermakta

RASER: Bjørnar Moxnes (R) og Kirsti Bergstø (SV) reagerer kraftig på forholdene i budbransjen. – Staten Norge er en av de største bakmennene, sier Moxnes, som ber regjeringen gripe inn.

BUD: Rødt varsler lovforslag om bruk av selvstendige næringsdrivende og mener næringsministeren må være harde i klypa overfor Posten Norge.

Rødt og SV reagerer kraftig på Klassekampens avsløringer om arbeidsforholdene i budbilbransjen og særlig i statseide Bring. De vil ha nye lover og forventer at staten rydder opp i eget selskap.

– Bakmennene i budbilbransjen må stilles til ansvar. Staten Norge er en av de største bakmennene og framstår nesten som en kriminell bakmann som tjener på sosial dumping, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Klassekampen har avdekket at Bring-sjåfører blant annet må betale for å foliere bilen de bruker og selv eier. De får ikke bruke bilen til oppdrag for andre, men er likevel ikke ansatt i det statseide selskapet. Flere har fortalt at de sitter igjen med en inntekt rundt fattigdomsgrensa selv om de jobber tolvtimersdager.

– Regjeringen må gripe inn

For tre uker siden ble det kjent at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kastet hele styret i det statlige investeringsselskapet Argentum unntatt ett medlem. Det skjedde etter at Bergens Tidende avslørte at administrerende direktør i selskapet hadde tjent 135 millioner kroner i lønn, bonus og utbytte siden 2006.

Bring er eid av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom Posten Norge.

– Når Vestre kaster nesten hele styret i selskapet Argentum fordi de ikke fulgte opp signaler når det gjaldt lederlønninger, bør de være like harde i klypa overfor Posten Norges styre. De må si: «gjør slutt på disse kontraktene, ansett disse folkene», sier Moxnes.

Han kaller kontraktene for «et grovt eksempel på sosial dumping».

– Her både kan og må regjeringen bruke eiermakta si for å sette en stopper for dette. De må ansettes, for dette er omgåelse. Dette er feilklassifisering av arbeidstakere til å være såkalt selvstendig næringsdrivende.

Mener budene må ansettes

En samlet fagbevegelse fortalte i tirsdagens Klassekampen om sine forventninger til regjeringen. Blant annet mener de Bring burde bruke direkteansettelser.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet sa at de ønsker krav om løyve for varebil, HMS-kort og kjøre- og hviletidsbestemmelser som i resten av transportbransjen også for budbilsjåfører.

Lørdag sa arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) og samferdselsminister Jon Ivar Nygaard (Sp) at det er noe de vurderer.

«Her både kan og må regjeringen bruke eiermakta si for å sette en stopper for dette»

BJØRNAR MOXNES, RØDT-LEDER

Kirsti Bergstø, fungerende leder i SV, stiller seg bak fagbevegelsen. Hun forventer at regjeringen rydder opp i Bring.

– Det er veldig bra at næringsministeren er i gang med et arbeid for å sørge for at statlige selskap har en god politikk for arbeidsforhold. Men det må gjenspeiles i konkret handling, sier Bergstø.

– De må rydde opp og sørge for at de har de ansettelsesformene som gjenspeiler virkeligheten. Folk må være direkte ansatt i bedriften i stedet for at de blir pålagt å være selvstendig næringsdrivende uten makt over egen hverdag.

Rødt fremmer lovforslag

Det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget la i juni i fjor fram sine anbefalinger. De anbefaler blant annet at arbeidsmiljøloven endres.

Det bør være opp til oppdragsgiver å sannsynliggjøre at den som utfører arbeid for dem, reelt sett er en selvstendig oppdragstaker og ikke en arbeidstaker, mener utvalget.

«De må rydde opp og sørge for at de har de ansettelsesformene som gjenspeiler virkeligheten»

KIRSTI BERGSTØ, FUNGERENDE LEDER I SV

Arbeidstakere har blant annet rett på sykepenger og pensjon fra bedriften, mens oppdragstakere har ulike kunder og må sørge for det selv.

Bergstø er klar på at SV forventer at regjeringen følger opp anbefalingen. Rødt varsler at de vil fremme et forslag allerede til høsten. Forslaget fikk tilslutning fra Ap, SV og Sp under forrige regjering, men da holdt ikke det til flertall.

Bergstø kan imidlertid ikke love SVs støtte denne gangen.

– Her må det gjøres et skikkelig lovarbeid. Vi vet også hvor viktig nettopp det er for tillitsvalgte sitt arbeid. Regjeringen har varsla at dette er i gang, og vi vil jobbe sammen med fagbevegelsen for at nødvendige endringer kommer på plass, sier hun.

Rødt vil be regjeringen fremme forslag som tydelig definerer kriterier for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere, for eksempel begrenset til når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten.

– Det er en voldsom kreativitet der ute. Da trenger vi tydelige grenser i loven for å stanse misbruk av arbeidere, sier Moxnes.

Han mener budene frarøves retten til å være arbeidstakere.

– Folk presses til å være løsarbeidere. Å stramme opp Posten burde regjeringen gjøre i morgen, men lovveien er også nødvendig, ser Moxnes.

Klassekampen gransker transportbransjen
Serie

Klassekampen gransker transportbransjen

Ingen garantert inntekt, og budbilsjåfører som selv må betale for uniformer, ødelagte pakker og for å gjøre om bilen. Klassekampen har undersøkt forholdene de som leverer pakker hjem til deg, jobber under.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production