Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ingen varig løsning

«Ukrainske flyktninger drar til Fattighuset for å få nok mat». Dette er blant flere lignende overskrifter som har versert i norske medier den siste tiden. Verken Fattighuset eller andre aktører med matutdeling kan svare med sikkerhet på hvem menneskene som står i matkø er, og hvorfor køene nå vokser. I mediene henvises det til at ytelsene flyktningene får fra Nav og UDI er for lave.