Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Er det bra for Norge at ulønnsomme næringer beslaglegger arbeidskraft?

Å skape arbeid

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

At noe kan «skape arbeidsplasser» er et hyppig brukt argument for hvorfor vi burde bruke penger på noens hjertesak. Dersom subsidiene skaper arbeidsplasser, er det angivelig bare å kjøre på. Men argumentet bygger på et sviktende økonomisk resonnement. I stedet for å si at en aktivitet «skaper så og så mange arbeidsplasser» kunne man sagt at aktiviteten legger «beslag på så og så mye arbeidskraft». I stedet for å si at «dette vil skape masse arbeidsplasser» kunne man sagt at «dette blir dyrt».

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Ole Kvadsheim skriver onsdager i Klassekampen.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production