Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bare 30 fabrikker i Europa lager avispapir. Også Norske Skog skal legge om drifta si i Østerrike og Frankrike:

Fra avispapir til pakker

ET SJELDENT SYN: Norske Skogs papirfabrikk i Skogn i Trøndelag, her fra 2003, har i dag én mølle som lager avispapir. Den fallende etterspørselen etter avispapir de siste årene har bidratt til at stadig flere velger vekk avispapirproduksjon. – Vi vurderer ulike strategiske alternativer, sier kommunikasjonssjef Carsten Dybevig i Norske Skog.FOTO: GORM KALLESTAD, NTB

Det blir stadig færre som lager avispapir i Europa. Nå går Norske Skog fra papir til emballasje ved to fabrikker.

Hvis du leser denne saken på papir, er arkene du holder i, blitt en stadig sjeldnere og mer kostbar vare.

I løpet av de siste 30 årene er antall papirmøller i Europa halvert, til 743 i 2020. Blant disse er det bare rundt 30 igjen som lager avispapir, ifølge bransjeorganisasjonen Cepi – og færre skal det bli.

Til høsten skal Norske Skog slutte å produsere avispapir på fabrikken sin i Østerrike og gå over til kun å lage emballasje.

– Siden 2007 har det vært en fallende etterspørsel etter avispapir, så nå bygger vi om en maskin til emballasjepapir av typen som blant annet brukes til varer du kjøper på nett, sier Carsten Dybevig, kommunikasjonsdirektør i Norske Skog.

Også ved selskapets fabrikk i Frankrike skal én av de to maskinene slutte å produsere avispapir neste vår. I Norge har Norske Skog to møller: én i Skogn som produserer avispapir, og én i Halden som lager magasinpapir.

Sistnevnte åpnet i forrige uke et nytt anlegg for biokompositt – fiber fra gran som blandes med termoplast.

– Hva vil skje med fabrikkene i Norge?

– Vi vurderer ulike strategiske alternativer. Vi jobber med ulike prosjekter, og ett av dem er å starte med biokompositt, sier Dybevig.

Solgte for tre milliarder

Klassekampen skrev nylig at Schibsted setter opp prisene på alle papiravisabonnementene sine, deriblant på Aftenposten og Bergens Tidende. Grunnen er økte papirpriser.

Ifølge Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har prisene på papir for de norske avisene økt med inntil 70 prosent fra i fjor.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris sa til Klassekampen at leverandørene har «utnyttet situasjonen på en uklok måte og hevet prisene altfor mye».

Dybevig i Norske Skog er uenig.

– Vi har hatt 15 år med ekstremt dårlige marginer, der prisene på avis- og magasinpapir nærmest har stått på stedet hvil. Kjøpersida har i denne perioden hatt unormalt lave priser, sier han.

Nå er det ifølge Dybevig for første gang selgers marked.

– Da er det de som betaler mest for produktet som får kjøpe det, sier han.

Dybevig peker samtidig på at energiprisene i Europa er veldig høye, samt at prisene på tømmer og andre råvarer har gått opp.

«Vi har hatt 15 år med ekstremt dårlige marginer»

CARSTEN DYBEVIG, NORSKE SKOG

I første kvartal i år solgte Norske Skog publikasjonspapir i Europa for tre milliarder kroner og gikk med et overskudd på 441 millioner kroner. Det er en firedobling fra første kvartal i fjor. Imidlertid var overskuddet på samme tid i 2019 393 millioner kroner.

– Under covid falt omsetningen med 25 prosent, så den har tatt seg opp igjen. Nå er vi tilbake til normalsituasjonen, sier Dybevig.

Vurderer Canada

Bjørn Wisted er daglig leder i Papirkjøp AS, som forhandler om priser på avispapir på vegne av medlemmene i MBL. Han merker at det er blitt færre leverandører å velge blant.

– Det er i beste fall en håndfull aktuelle leverandører for det norske markedet i Europa. Hvis man skal frakte papir over lange avstander, blir kostnadene høye, sier Wisted, som også er mediepolitisk fagsjef i MBL.

Han forteller at de tidligere har kjøpt papir fra Canada, og at de nå vurderer å gjøre det igjen.

– Da kommer papiret på skip, og frakta per tonn blir mye lavere enn om man skal kjøre med bil gjennom Europa. Vi vurderer alltid hvordan vi kan skaffe papir til best mulig pris og med riktig kvalitet.

– Hvilke konsekvenser får det for dere at det blir stadig færre produsenter?

– Situasjonen er ikke kritisk for kjøperne av avispapir, men hvis produsentene klarer å tilpasse produksjonen til etterspørselen, er det vanskelig å oppnå gode avtaler, sier han.

Wisted har tidligere sagt til Klassekampen at de høye papirprisene kan føre til at flere aviser kutter i antall avisdager. Han er uenig i Dybevigs påstand om at papirprisene har vært «unormalt lave» i 15 år.

– Men det er riktig at de har svingt mye til tider, sier han.

Tror papiravisa overlever 2025

– Det er et kjempegøy spørsmål, sier medieforsker Tellef Solbakk Raabe om hvilken rolle nedlegging av papirproduksjon spiller for papiravisas framtid.

I forbindelse med doktorgraden sin om norsk avisøkonomi har han intervjuet toppledelsen i de største konsernene og avisene i Norge.

– Ut fra disse intervjuene er det ingenting som tilsier at de kommer til å slutte med papiravis over natta. Men regnearkene avgjør, og hvis papirprisene øker ytterligere, kan det selvfølgelig framskynde omleggingen av frekvens, sier Raabe, som er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole.

Han peker på at mange aviser allerede har trappet ned på antall papirutgivelser. For eksempel har flere av lokalavisene til Amedia gått fra seks til tre papirutgaver i uka.

Nylig skrev medieforskeren et innlegg på nettstedet Medier24 om at professor Erik Wilberg tar feil når han spår papiravisas død før 2025. Raabe viser blant annet til at 60 prosent av avisenes inntekter fremdeles er knyttet til papirproduktet, og at 22 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i fjor, ifølge SSB.

– Regnearkene i dag tilsier at det kommer til å finnes papirprodukt på et eller annet vis i overskuelig framtid, selv om de kanskje er trykket i utlandet noen dager i forveien.

I dag trykkes blant annet Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2 i Danmark åtte dager før publisering.

– Jeg tror det siste avisene vil holde på, er helgeutgavene. Det kan tenkes at nordiske aviser vil samkjøre produksjonen sin til et sentralt trykkeri som tar imot trykkefiler én eller to dager i forveien, sier Raabe.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production