Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Historieforfalskning – et gammelt våpen

Å framstille historien slik at den kan forme vår egen samtid og framtid i ønsket retning, er en eldgammel øvelse som har fått nytt liv. Først med Donald Trump, og nå med Vladimir Putin. Gjennom en passe miks av løgn, halvsannheter, utelatelse av vesentlige opplysninger og ikke minst litt omstokking og fritt valg av tidsperspektiv, har de på hver sin måte greid å forlede dem de skulle lede.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production