Du kan bla til neste sideBla med piltastene

NRK presenterte dramatisk budskap om lesing med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen som kilde:

Ga feil budskap om lesing

SLO ALARM: Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen, var brysk da hun kommenterte høytlesningstallene i NRK P2 i forrige uke. «Det vil jo forfølge ungene hele livet», sa Austlid blant annet til kanalen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Sju av ti leser ikke for barna sine, meldte NRK sist uke og viste til bokbransjens egen leserundersøkelse. Men påstanden viste seg å være helt feil.

Det var under et innslag i P2-programmet «Nyhetsmorgen» onsdag i forrige uke at hovedfunnene en fersk leserundersøkelse fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen ble presentert.

I introduksjonen sa programlederen:

«Sju av ti, jeg måtte bare tenke litt på hva dere sa her, men sju av ti leser ikke for barna sine.»

Etter dette fulgte et intervju med en trebarnsmor som fortalte lytterne hvor bra og viktig det er å lese for barn. Litt seinere i innslaget fikk Forleggerforeningens direktør Heidi Austlid kommentere funnene i den toårige undersøkelsen:

«Antakeligvis handler dette om kampen om tida og at vi er flinkere til å sette ungene foran en skjerm enn å sette dem på fanget for å lese for dem.»

Men nå viser det seg at det ikke står riktig så ille til med høytlesing på sengekanten som det NRK-innslaget ga inntrykk av.

– Ikke lett å tolke

Administrerende direktør Lars Holden i Norsk Regnesentral har i mange år vært opptatt av medienes formidling av statistikk og forskning og advart mot de mange fallgruvene man kan gå i, både som forsker og journalist.

Han påpeker at det er lett se seg blind på én bestemt tolkning som viser seg å være feil.

«Her er det en klassisk feil ved at undersøkelsen ikke tar tilstrekkelig høyde for at de fleste ikke leser for egne barn, rett og slett fordi de ikke har egne barn i passe alder», svarer Holden.

Han har gått gjennom det samme underlagsmaterialet som NRK fikk utlevert fra Forleggerforeningen, som består av en presentasjon på i alt fire sider og gjengir bare deler av undersøkelsen. Holden konkluderer med at påstanden om at «sju av ti ikke leser for barna sine», er helt feil.

«Vi ser at de som leser for barn, stort sett har barn mellom 2 og 9 år. Ellers er det ikke lett å tolke statistikken», svarer Holden på e-post.

Han reagerer også på at presentasjonen flere steder er lett å feiltolke. Blant annet viser han til et søylediagram som viser ulike aldersgrupper av barn med foreldre som leser for dem, fra 1 til 17 år.

«Tar man statistikken bokstavelig, skal 16 prosent av de som leser for barn, ha en 17-åring. Og 90 prosent ha en treåring. Det stemmer ikke», skriver Lars Holden.

«Den må derfor tolkes på en helt annen måte. Det kan være av at alle med barn så blir det lest for 90 prosent av treåringene og for 16 prosent av 17-åringene.»

Men Forleggerforeningens samfunns- og myndighetskontakt Bjørgulv Vinje Borgundvaag påpeker at ingen av tolkningene er korrekte.

Ifølge foreningen har selskapet som har utført undersøkelsen, spurt om respondentene har barn i husholdningen, deretter om de leser for barna. Og så til slutt, hvor mange barn de har og hvor gamle de er.

Dermed viser altså ikke undersøkelsen om barna i hver enkelt aldersgruppe er blitt lest for – bare at de har foreldre som leser for ett eller flere av barna sine.

Lettere forvirret? Det er også Lars Holden, etter å ha sett nærmere på undersøkelsen. Men ut fra det han har sett, mener han at det ikke er grunnlag for å slå alarm om foreldres lesevaner. Snarere tvert imot.

I stedet kommer han med forslag til alternative overskrifter som han mener det ville vært mer riktigere av NRK å legge vekt på:

  • Halvparten av voksne med barn under 18 år leser for barna. Og dette skjer i størst grad for barn i alderen 2–10 år.
  • Det er blitt vanligere å lese to–tre dager i uka, en økning fra 46 prosent til 64 prosent.
  • 74 prosent av de som leser for barn, gjør det minst én dag i uka.

NRK tar selvkritikk

Litt lenger inn i innslaget gjengir NRKs reporter også det angivelige hovedfunnet fra undersøkelsen, nemlig at «de færreste leser for barna sine».

Et annet sted sier han det som er korrekt, at «sju av ti voksne leser ikke for barn».

«Vi ser at vi skulle vært tydeligere på å fortelle at tallene gjaldt alle voksne og at det ikke utelukkende handler om foreldre», skriver Marianne Ytre-Eide, redaksjonssjef i NRK Nyheter, i en e-post til Klassekampen.

Hun vedgår at undersøkelsen burde vært gjengitt mer presist.

«Intensjonen var å lage en sak om at sju av ti voksne ikke leser for barn. Vi burde vært tydeligere på at dette gjaldt både egnes og andres barn. I ett tilfelle fra studio ble det sagt ‘barna sine’, dette var en feil. Vi sa også et annet sted i saken at ‘de færreste voksne leser for barna sine’. Her skulle vi lagt til også ‘andres barn’.»

Forening forsvarer rapporten

Direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid hadde i går ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post at Forleggerforeningen ikke har hatt noe ønske om å overdrive resultatene fra den toårige leserundersøkelsen.

«Årets undersøkelse er ny og utvidet, i tillegg til lesing for egne barn, har vi også har spurt om lesing for barn i nær relasjon, som for eksempel naboer, venner, slektninger som tanker, onkler eller besteforeldre. Dette gir et mer komplekst tallmateriale enn tidligere år.»

– Viser ikke undersøkelsen at andelen som leser for barna sine, er veldig høy?

«Det er det ikke grunnlag for å si. Andelen som har barn under ti år og som leser for egne barn ser ut til å ha gått ned, men fordi årets undersøkelse er ny og utvidet, kan ikke svarene sammenliknes direkte. Tidligere undersøkelse hadde få svar på lesing for barn. For å få sikrere tall, er antallet respondenter nå mer enn doblet.»

Austlid er for øvrig ikke enig i premissene for kritikken, og hun er glad for at dette temaet ble viet oppmerksomhet.

«Flere andre undersøkelser viser at det leses mindre enn før, mindre på norsk, og mer fordi man må enn når man har lyst.»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production