Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Språket og naturen

Vi vet hva som skal til for å bremse global oppvarming, vi vet at plastflasker ikke må kastes i havet, og vi forstår at monokulturer ødelegger biologisk mangfold. Så hvorfor har vi ikke allerede kvittet oss med disse problemene? Spørsmålet er selvsagt for komplekst til å kunne besvares kort. En side av problemet er at objektiv kunnskap ikke nødvendigvis fører til handling.