Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav krever at uføre personer som etter tilbakekall får bli i Norge, betaler tilbake trygda. Er det riktig?

Tilbakekalle trygda også?

UTEN PASS, INGEN PENGER? Personer uten arbeidsevne må med dagens lovgivning betale dyrt for sine feil – selv om en tilbakekallsprosess har gitt dem ny oppholdstillatelse, skriver forfatteren. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Stortinget behandler 7. april et nytt representantforslag om foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap. Én konsekvens av forrige lovendring i 2019, som først våren 2022 materialiserer seg, bør vurderes nøye i den nye debatten om foreldelse og forholdsmessighet.