Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kommunal diskriminering

FINN SJU FEIL: 1. Trappa mangler kontraster på trappenesene. 2. Det skal være farefelt foran det øverste trinnet. 3. Det skal være oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet. 4. Det skal være håndleder på begge sider av trappa. 5. Håndleder skal fortsette 30 cm etter avslutning av trinnet. 6. Det skal være håndleder på begge sider av rampen. 7. Det skal også være rekkverk rundt scenegulvet. FOTO: SIGMUND ASMERVIK

Trondheim har brukt 400 millioner kroner på utformingen av et nytt torg, uten å ta hensyn til de formelle kravene om universell utforming også for blinde og svaksynte. Kravene til fysisk utforming er gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, Tek 17, samt i Likestillings- og diskrimineringsloven. Det er et klart krav om et forståelig veifinning-system på store åpne plasser, uten at prosjektledelsen og konsulenten synes å ha fått med seg dette. Det er ingen analyser av hvor trafikken går.