Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kampen om nullprofitten

Regjeringspartiene og SV ble enige i budsjettavtalen om et nullprofittutvalg, som også skal foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer. Målet er en velferdsmodell med offentlig drift og langsiktige samarbeid med ideelle aktører uten profittmotiv. NHOs oppgave er å sørge for at medlemsbedriftene fortsatt kan tjene gode penger på offentlig finansierte velferdstjenester. I møte med stortingsflertallets nye politikk tas derfor alle midler i bruk og et av dem er forsøk på å fylle regjeringspartienes slagord med NHOs innhold.