Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lærdommer fra krise til krise

I disse dager gjør mange kommuner seg klare for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Med en pandemi friskt i minne og en krig i Europa som knapt noen trodde kunne skje, kan det være behov for å tenke nytt rundt beredskapsstrukturer i kommunene. Våre innspill bygger på erfaringer med systematisk koronainformasjonsarbeid i en kommunal voksenopplæring i en mellomstor kommune, der nyankomne flyktninger og innvandrere med norsk som andrespråk har sin skolehverdag.