Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Arealstrid i Tufsingdalen

Konflikten mellom bønder og reindriftsutøvere i Tufsingdal er tema for en kommentarartikkel i Klassekampen 19. mars. Ole Magnus Rapp reiser her spørsmålet om ikke eiendomsrett til utmarka for reineierne kunne være en veg ut av uføret.