Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Historieforfalskning på speed

Øyvind Andresen serverte 15. mars historieforfalskning på speed. For å våge en så avansert omskrivning må han tro at ingen andre husker 1960- og 1970-tallet. Han skrev: «Det viste seg at det var to fløyer i anti-krigsarbeidet som etter hvert delte seg i to organisasjoner. Den ene kalte seg Vietnambevegelsen. De ville unngå å ta stilling til partene i krigen». Og: «Vi unge aktivister forstod at vi måtte velge side. Vi stilte parolene ‘USA ut av Vietnam!’, ‘Full støtte til FNL!’ og ‘Kamp mot USA-imperialismen!’. Det var denne linja som vant fram i Solidaritetskomitéen for Vietnam ... »

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production