Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Løsarbeidere

  • Gjennom 2021 kom rapportene om rekordlange køer på Fattighuset i Oslo. Pandemien har rammet de svakest stilte hardt, og i dag sliter de fattigste med høye strømregninger og matvarepriser på vei opp, som vi skrev lørdag. Klassekampen har gjennom to måneder besøkt Fattighuset og intervjuet 66 mennesker som står i matkø for å overleve. I dag skriver vi om ett av våre funn: 15 av dem vi har snakket med denne vinteren, er faktisk i jobb. Man skulle kanskje tro arbeid var en garanti mot et liv i matkø, men sånn er det ikke i det moderne Norge. Velferdsstaten har for lengst fått sitt prekariat. Og innvandrerbefolkningen er hardest rammet.
  • 70 prosent av køen på Fattighuset utgjøres av mennesker fra andre land. 14 av de 15 arbeiderne vi har møtt i matkøen, er innvandrere. Det er hjerteskjærende å høre historiene til hardtarbeidende mennesker som kommer til Norge med en drøm om et bedre liv, men som ender i fattigdom. Folk fra andre land mangler ikke bare opparbeidede trygderettigheter i Norge. De mangler ofte også nettverket som kan hjelpe dem når alt annet svikter. Og det skjer. Useriøse aktører, midlertidighet og løse kontrakter preger flere av lavlønnsbransjene mange arbeidsinnvandrere får jobb i. I reinholdsbransjen, for å ta ett eksempel, er 90 prosent av selskapene enkeltpersonforetak. Folk med den typen tilknytning til arbeidsmarkedet blir sårbare overfor oppdragsgivere og ender altfor ofte opp som rettighetsløse.
  • Fagforeningene i byggebransjen har slåss mot utviklingen av et løsarbeiderliv lenge. De har et stykke på vei vunnet: I vinter innførte regjeringen forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-området. Det er et skritt i riktig retning, men kampen er ikke over. Det er ikke ofte vi hører stemmene fra steder som Fattighuset i det offentlige ordskiftet. Vi burde oftere lytte til dem. Som for eksempel til bygningsarbeideren som i dagens avis sier det sånn en tidlig morgen i matkø: «Av og til får jeg jobb en time her eller der, og etterpå må jeg nesten alltid kjempe for å få betalt». Den kampen må vi ikke la ham kjempe aleine.