Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringa skal setje ned eit utval som skal greie ut profitt i velferdaNHO er kritiske

Stikk kjeppar i hjula til SV

BESØK: Viseadministrerande direktør i NHO Anniken Hauglie besøkte i går covid-teststasjonen til Volvat på Majorstuen i Oslo. Volvat er eit av Noregs leiande private helseføretak. Foto: Siv Dolmen

OMSTRIDD: Ein stor siger for SV i forhandlingane med regjeringa var eit utval som skal greie ut profittfri velferd. No prøver NHO å stoppe utvalet.

Privateigde asylmottak står med opne dører i møte med ukrainske flyktningar som no kjem til Noreg.