Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den norske frontfagsmodellen er helt vesentlig for å unngå at vi skal få en varig underklasse i landet.

Et løft for de lavlønte

UTSATT STILLING: LOs mål er å organisere lavlønte og løfte lønnsnivået, skriver LO-lederen. Her renholder Eyup Minkeser på jobb. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

Ved inngangen til årets tariffoppgjør har LOs medlemsforbund gjentatt tariffstrategien som LO har fulgt i hele etterkrigstiden: Vi skal sikre økt kjøpekraft for alle grupper og gi et særlig løft til de lavlønte. Det gjør vi også i forvissning om at høyere lavlønn betyr høyere kvinnelønn.