Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Siste svar til Folkvord

Fellesorganisasjonen (FO) fastholder viktigheten av sekstimersdagen, men understreker at dette må ses i sammenheng med et trepartssamarbeid om likestilling og likelønn. Vi og Magnhild Folkvord er på samme side, men må ta inn over oss utfordringene vi står i. Vi vet av erfaring at dersom vi ikke holder likelønnsfanen høyt, må det vike for andre krav.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production