Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Om stadig flere av oss skal studere, også i voksen alder, trenger vi en ny måte å tenke finansiering på.

Færre studenter: et forslag

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Studentene blir stadig flere og stadig yngre. Samtidig er det bred politisk enighet om at vi alle nå «skal lære hele livet» og oppnå «livslang læring» gjennom arbeidslivet. Er det nok kapasitet til begge deler?