Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det digitale folkebiblioteket

Å LYTTE TIL BIBLIOTEKET: Sta­dig mer lit­te­ra­tu­r kon­su­me­res gjen­nom strøm­ming og lyd – men med dagens lovverk har bib­lio­te­ke­ne ikke råd til å til­by det­te, skri­ver for­fat­ter­ne. FOTO: THOMAS BRUN, NTB Thomas Brun

Folkebiblioteket spiller en avgjørende rolle i Norge, og i utallige nordmenns liv. Men som biblioteksjefer må vi nå spørre: Hvor levedyktige er folkebibliotekene når vi blir nektet å låne ut bøker i de formatene som leserne vil ha?

Knut Skansen, Deichman, Jannicke Røgler, Trondheim, Leikny Haga Indergaard, Bergen, Anne Kristin Undlien, Kristiansand, Mona Magnussen, Tromsø, Jørgen Hovde, Drammen, Trine O. Schøning, Bærum, Birgit Larsen, Troms og Finnmark, Anita Munch Kulset, Nordland, Inger Lise Aarseth, Møre og Romsdal, Hildegunn Hestnes, Trøndelag fylkesbibliotek, Elin Golten, Vestland fylkeskommune, Britt Ellingsdalen, Rogaland, Nina Stenbro, Agder fylkeskommune, Mette K. Gjerdrum, Vestfold og Telemark, Tone Nyseter, Innlandet og Heidi Hovemoen, Viken