Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forsvarsløs venstreside

Lørdag 15. januar trykte Klassekampen den 93 år gamle tidligere amerikanske diplomaten Jack F. Matlocks framstilling av situasjonen rundt Ukraina. Den går langt i å rettferdiggjøre Russlands aggresjon mot Ukraina og underbygge den russiske propagandaframstillingen av Ukraina som en umoden nasjon, kunstig opprettholdt av vestlige interesser. At avisa selv har sørget for å få artikkelen oversatt til norsk, må bety at Klassekampen oppfatter den som en informativ og interessant framstilling. Flere av avisens lesere har delt artikkelen i sosiale medier med begeistrede kommentarer. Den pensjonerte marineoffiseren Jacob Børresen, som er dypt engasjert i diskusjonen rundt Ukraina, Russland og oss, hevder på sin Facebook-side at Matlocks artikkel er «den første virkelig balanserte framstillingen av konflikten i Ukraina jeg har lest».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production