Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dei som kjempar for vern av vassdrag ser for seg store, naturinngripande kraftanlegg. Slik må det ikkje vere.

Skånsam kraftutbygging

FRILUFTSARGUMENTET: I 2010 kjempa naturvernorganisasjonar ihuga for vern av Raundalselva. Men ei utgreiing syner at kraftverket kan byggjast ut utan å skada urørt natur eller friluftslivet, skriv forfattaren. FOTO: TERJE NESTHUS, FLICKR

Stortinget har opna for at kraftutbygging i verna vassdrag kan vurderast. Motstandarar er totalt avvisande. Varig vern er å forstå bokstavleg. Vurderingane i verneplanane frå 1970- og 1980-talet er eviggyldige; ny vasskraft kan ikkje byggjast ut på ein skånsam måte.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production