Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Er det synd på Putin?

I min replikk til Robert Mood 13. januar informerte jeg den pensjonerte generalløytnanten om at det allerede foregår en krig i Europa, og at den ikke ble startet med Nato-ekspansjon, men av russisk ekspansjon vestover. Og jeg ba de som tilslutter seg teorier om Natos aggresjon om å prøve å se på situasjonen ikke bare med en velment variant av «Putins øyne», men også andre nasjoners (som for eksempel Ukrainas) øyne.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production