Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Går bort fra sterke tiltak over tid

RISIKOVURDERING: Folkehelseinstituttet (FHI) slår fast at deler av begrunnelsen for kontaktreduserende tiltak har falt bort, og at det neppe er fornuftig med strenge tiltak mot epidemien over tid. Det kommer fram i FHIs siste risikovurdering. Kontaktreduserende tiltak, som isolasjon og karantene, settes i rapporten opp mot det at alle unge og voksne nå har kunnet bli vaksinert, og at eldre og kronisk syke har kunnet få tredje dose. – Siden vaksinasjon ikke kan stoppe epidemien og viruset derfor alltid vil sirkulere, vil tiltakene i hovedsak bare utsette smittetidspunktet for folk og dermed dempe eller utsette en bølge, står det. ©NTB