Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Et nullsumspill?

Det er fullt mulig å argumentere godt for at våre folkevalgte bør endre skattepolitikken. I dag betaler man langt mer i skatt på utbytte fra aksjeinvesteringer enn man betaler på rente- og eiendomsinntekter. Slik trekkes kapital mot eiendom i stedet for annen næringsvirksomhet. Dette gapet bør kanskje lukkes. Rentefradraget, verdsettingsrabatten i formuesskatten og ingen gevinstbeskatning på primærbolig, gjør også at det i dag er mer gunstig å investere i bolig, enn for eksempel i aksjer. For å hindre overinvestering i bolig, kan det være aktuelt å likestille skattleggingen av bolig med andre investeringsobjekter.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production