Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva er greit å si?

Hvor langt er det lov å strekke ytringsfriheten? Straffelovens § 185 slår fast at «den som forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en diskriminerende eller hatefull ytring» kan bøtelegges eller dømmes med opptil tre års fengsel. «Vær varsom-plaktaen» er nedfelte etiske retningslinjer som redaktørstyrte medier plikter å følge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production