Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Avgått barnehagetopp Anne Lindboe etterlyser bedre regulering av barnehagesektoren:

Advarer mot store aktører

JOBBSØKER: Etter nesten fire år gikk Anne Lindboe av som administrerende direktør for Private Barnehagers Landsforbund. Nå sier det tidligere barneombudet og barnelegen at hun vil tilbake til røttene i en ny jobb. FOTO: SIV DOLMEN

STOPP: Den tidligere direktøren i Private Barnehagers Landsforbund foreslår å innføre et tak på hva barnehagene kan ha i årsresultat.

Det nye året startet med et brak for Anne Lindboe. Mandag gikk hun på dagen fra sin stilling som administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Siden 2018 har hun styrt landets største interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Det er ikke reint få stormer Lindboe har stått i for å forsvare interessene til medlemsbarnehagene, både de store og de mindre aktørene.

Etter flere år i barnehagebransjen, advarer hun nå mot en negativ utvikling.

– Store aktører er ikke nødvendigvis negativt. De bidrar til både innovasjon og kvalitetsutvikling. Samtidig har det blitt en situasjon der vi ser at det meste som blir kjøpt opp, kjøpes opp av dem. Dermed får vi en ytterligere konsolidering.

Bekymret for sektoren

Lindboe er urolig for utviklingen i barnehagesektoren der deler av markedet blir konsentrert rundt noen pengesterke aktører.

Et eksempel er det svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget som før jul kjøpte 142 barnehagebygg fra selskapet Trygge Barnehager. Sistnevnte drifter fortsatt barnehagene, men betaler leie til eiendomsselskapet. Ifølge sjefen for selskapet, Ilija Batljan, går dermed hvert tiende barnehagebarn i en barnehage der bygget eies av dem.

– Jeg ser med bekymring på en utvikling i sektoren der det blir vanskeligere for enkeltstående barnehager å klare seg, sier Lindboe.

Hun trekker fram et eksempel:

– Hvis en nyutdannet barnehagelærer vil starte sin egen barnehage, må hen kjøpe en som allerede eksisterer. Det er bare aktører med økonomiske muskler som kan gjøre det.

Lindboe mener det er behov for en politikk som ivaretar enkeltstående og ideelle barnehager, og styrker mangfoldet i sektoren.

– Det er nærmest umulig for ildsjeler som vil gjøre noe positivt for lokalmiljøet sitt, å starte en barnehage.

Regler og regulering

Også Private Barnehagers Landsforbund har en viktig rolle for å jobbe for et styrket mangfold, mener Lindboe.

– Det handler blant annet om hva slags type finansieringssystem vi kan tilrettelegge for. Det er store forskjeller på hvor mye barnehagene får i tilskudd fra kommune til kommune, og det bør være et minstetilskudd samt tydelige kvalitetskrav som sørger for at du kan levere, uansett hvilken kommune du ligger i. Da vil overskuddet regulere seg.

– Er det behov for mer regulering?

– Det er behov for en bedre og mer treffsikker regulering.

– Når du sier dette, tenker du på de barnehageeierne som har tatt ut mye i overskudd?

– Ja, mye av reguleringen som har skjedd, har vært flate kutt. Det rammer ekstremt skeivt, og spesielt de barnehagene som allerede driver med underskudd.

Lista over forslag er lang: regulering av eierskapsandeler, en gjennomgang av tilskuddssystemet til et mer behovsbasert system og et tak på hvor mye barnehagene kan ha i årsresultat.

– Det kunne blitt definert et rimelig årsresultat, og begrenset slik at man ikke kan gå over det.

«Det er nærmest umulig for ildsjeler som vil gjøre noe positivt for lokalmiljøet sitt, å starte en barnehage»

ANNE LINDBOE, AVGÅTT DIREKTØR I PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND

Hun mener også at kommunene må få større innflytelse på kvaliteten i sektoren.

– I tillegg må man selvfølgelig anerkjenne at kommunen har behov og ansvar for mer kontroll av barnehagetilbudet. Samtidig er det viktig at dette ikke skjer på en måte som rammer finansieringen til de private barnehagene. Den må være forutsigbar.

Tilbake til virkeligheten

I løpet av tida i Private Barnehagers Landsforbund er Lindboe særlig fornøyd med prosjektet «Barnas verneombud» som jobbet for å heve kompetansen til barnehageansatte om barn som utsettes for vold og overgrep eller som trenger tilrettelegging.

– Det er gøy at PBL har blitt en samfunnsaktør som tar initiativ til å bedre barnehagene.

– Styreleder Eirik Husby har sagt til VG at det var naturlig med et skifte rundt nyttår med tanke på hvilke prosesser som skal igangsettes for å videreutvikle PBL. Hva innebærer denne utviklingen?

– Det innebærer at PBL må bidra til et regelverk tilpasset den virkeligheten vi lever i. Nå er det full barnehagedekning i Norge. Det er et politisk ønske om å ivareta mangfoldet og om at det skal være et moderat overskudd i barnehagesektoren. Det er ambisjoner som PBL, under min ledelse, har delt.

Offentlig finansiering forplikter, mener Lindboe. Private barnehager finansieres av både foreldrebetaling og offentlige tilskudd.

– Det er ikke en menneskerett å drive barnehage.

Den tidligere direktøren sier at det har vært morsomt å jobbe kommersielt og legge til rette for gode rammebetingelser og økt kvalitet i barnehagesektoren.

– Hva var det som gjorde at du ikke ønsket å følge disse prosessene videre?

– Jeg synes det har vært fantastisk morsomt å få lov til å utvikle organisasjonen i en god og riktig retning, men jeg har det siste halvåret kjent på at jeg vil gjøre noe annet, rett og slett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production